jump to navigation

ทฤษฎีสำคัญทางชีววิทยา มิถุนายน 10, 2007

Posted by heemaki in ม.4.
trackback

 การแสวงหาความรู้ทางชีววิทยาโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นั้น ความรู้ที่ได้้อาจมีความซับซ้อนจนสามารถใช้อธิบายหรือทำนายปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้อย่างกว้างขวาง เช่น ทฤษฏี (theory) ที่นักวิทยาศาสตร์ค้นพบขึ้น ทฤษฎีสำคัญทางชีววิทยาที่มีบทบาท โดยถูกนำมาใช้อธิบาย และแสวงหาความรู้ใหม่ๆ อย่างมากมายในปัจจุบันได้แก่

1. ทฤษฎีเซลล์ (cell theory)
2. ทฤษฎีวิวัฒนาการ (theory of evolution)
3. ทฤษฎียีน(gene theory)
4. ทฤษฏีการรักษาสมดุล (homeostasis theory)

Advertisements

ความเห็น»

1. สับสน - พฤศจิกายน 10, 2007

อยากทราบมากๆค่ะว่าทฤษฎีที่ว่าภาวะตื่นตระหนกใครเปนคนค้นพบคะต้องการทราบๆมากเลยค่ะช่วยตอบทีนะคะ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: